session['lang']) && Yii::app()->session['lang'] == 'en') { $time1 = 'AM'; $time2 = 'PM'; $hari = "'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'"; $bulan = "'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'"; } ?>

Latar Belakang

Golongan pelajar merupakan kumpulan pengguna generasi baru (New Consumer Group) yang bakal mempunyai kuasa beli sendiri dan berupaya mempengaruhi permintaan serta penawaran barang dan perkhidmatan suatu hari nanti.

Sehubungan dengan itu, salah satu inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) dengan Kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), telah menubuhkan Kelab Pengguna Sekolah (KPS) sejak tahun 1992 yang berfungsi sebagai nadi penggerak pendidikan kepenggunaan di peringkat sekolah.


Tujuan Utama Penubuhan KPS

Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran di kalangan generasi muda mengenai hak dan tanggungjawab mereka sebagai pengguna seterusnya mempengaruhi corak  penggunaan, pemikiran, gaya hidup dan tindakan mereka berkaitan aspek-aspek kepenggunaan.
Hakcipta Terpelihara KPDNHEP © 2016
Sesuai dipaparkan menggunakan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1024 x 768