Objektif

  • Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan kepenggunaan di kalangan pelajar.
  • Menggalakkan pelaksanaan program/aktiviti kepenggunaan di peringkat sekolah
  • Mengukuhkan jaringan kerjasama di kalangan pelajar.
  • Membentuk generasi muda yang rasional dalam membuat keputusan pembelian barangan/perkhidmatan dengan mengambil kira faktor harga, kualiti, keselamatan, penggunaan sumber, ekologi dan keadaan ekonomi semasa
  • Mewujudkan kumpulan pengguna generasi baru yang bermaklumat, bijak dan bertanggungjawab