Program KPS

Ceramah Kepenggunaan di SMK Oya, Sibu

   28/04/2017 hingga 28/04/2017
    Sarawak
   0 likes


Tajuk Ceramah: Hak-hak Pengguna
Golongan Sasaran: 160 pelajar yang hadir